Obchodní řád

Provozovatel: H&D Art s.r.o
Sídlo firmy: U Zoo č.1 , Brno 635 00

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě s obrazy firmy HD Art, s.r.o. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

II. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu s obrazy-HD Art, s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu s obrazy-HD Art,s.r.o. kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

III. Dodací podmínky

 1. Zboží je doručováno Českou poštou.
 2. Standardní doba dodání je 3 - 7 pracovních dní. Doba dodání může být delší, pokud není zboží na skladě a je nutné jej zadat do výroby nebo objednat materiál ze zahraničí, maximálně však 7 týdnů od objednávky.
 3. Dodací lhůta na již odeslané zboží je do 2-3 dnů od odeslání.

IV. Platební podmínky a slevy

 1. Mezi způsoby platby můžete zvolit hotovostě při osobním odběru, dobírku, platbu předem na účet, mPeníze nebo platební bránu PayPal. Při platbách předem se neúčtuje poplatek 35 korun za dobírku.
 2. V případě platby na účet bude zboží dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na účet HD Art, s.r.o.) Zaplacením zálohové částky za zboží, nevzniká kupujícímu nárok na okamžité dodání zboží. Dodání zboží se řídí dle obchodních podmínek. Balné neúčtujeme.
 3. V případě dobírky bude zboží zaplaceno při převzetí zásilky od doručovatele.
 4. Hotově je možno zaplatit při osobním převzetí zboží v sídle firmy HD Art, s.r.o. , U Zoo č.1 , Brno- Bystrc
 5. Dopravné je generováno v rámci ČR, ostatní země určení jsou kalkulovány individuálně, dle ceníku doručovatele ČP nebo jiného přepravce.

V.Reklamace

 1. Před převzetím zásilky zkontrolujte, zda není poškozený obal zásilky, v případě, že si nejste jisti, zásilku uhradˇte a rozbalte před doručovatelem.
 2. Reklamace se nevztahuje na poškození zásilky a zboží v ní přepravované, způsobené doručovací službou. Tuto reklamaci je nutné neprodleně uplatnit u přepravní služby.
 3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese reklamace@hdart.cz , jedná li se o vadu na zboží.
 4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu, dle obchodního zákona ČP pro internet.obchod.
 5. Možnost vrácení zboží dle obchodního zákoníku ve lhůtě 14 dnů se nevztahuje na výrobky, které jsou zadávány v režimu na objednávku a na zakázku, t.j. na zboží vyrobené technikou Block, změna rámu u výrobku nebo změna techniky rámování a na objednávku reprodukc

VI. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Kupující zboží zasílá bez dobírky na uvedenou kontaktní adresu firmy HD Art, s.r.o. Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi odpovídající částku až po kontrole vráceného zboží.  Na vrácení částky za dopravné, nebo poštovné kupujícímu nárok nevzniká.

VII. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit(závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

VIII. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky. Toto se však nevztahuje na objednané zboží pro kupujícího od třetího subjektu. tj. Reprodukce, rámování na zakázku.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu s obrazy HD Art, s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.